Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Vita Ektvedt den 25-06-2015
  Vigtigt nyhedsbrev fra Kommunen med diverse orienteringer omkring næste skoleår :-)

   
 • ikon
  Vita Ektvedt den 01-06-2015
  Oplæg fra NT på næste års busruter.
  Kørselskontoret gør opmærksom på, at der er tale om et oplæg, og at der kan forekomme ændringer inden skolestart, eksempelvis som følge af ændringer i antallet af kørselsberettigede elever.

  Linket, hvor I kan se alle køreplanerne: http://frederikshavn.dk/Sider/Opl%c3%a6g-til-skolebus-k%c3%b8replaner-2015-16.aspx?topemne=ee5f52e8-ccd5-4695-821b-1bb18002aeb9&emne=9eb2670c-2e3b-436d-b81c-5a3c570b5e86

  Men vedhæftede fil viser de køreplaner, der kan være aktuelle for Ravnshøj Skole.
 • ikon
  Vita Ektvedt den 11-02-2015
  Kære forælder
   
  Fra august 2015 sker der ændringer for mange børn i Frederikshavn Kommune. Det gælder både i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og ikke mindst på skolerne.
   
  Du kan læse om status på de nogle af de vigtigste emner. Det kan fx være vuggestuer i oplandsbyerne, aldersintegrerede klasser , nybyggerier, rullende skolestart.
  Du kan også se kort over de nye distrikter samt hvilke skoler og  institutioner, der ligger i distrikterne.
   
  Brug fem minutter på at læse folderen. Så er du godt rustet, når skolen fortæller, hvad der skal ske på lige præcis dit barns skole.
   
  God læselyst.
   
   
  Med venlig hilsen
   
  Skolechef Vibeke Post Madsen